Samsung กำไรโตระเบิด เพิ่มขึ้น 3 เท่า จากกระแส AI

Samsung กำไรโตระเบิด เพิ่มขึ้น 3 เท่า จากกระแส AI

Samsung กำไรโตระเบิด เพิ่มขึ้น 3 เท่า จากกระแส AI
เมื่อคืนนี้ Samsung บริษัทเทคโนโลยีใหญ่สุดของเกาหลีใต้ ได้รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ผลออกมาว่า
- รายได้ 1,933,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%
- กำไร 181,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 330%
โดยไฮไลต์ของผลประกอบการไตรมาสนี้ก็คือ ธุรกิจชิป ที่พลิกจากขาดทุน มาเป็นกำไรได้ จากความต้องการชิปในการพัฒนา Generative AI เทคโนโลยีที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้
ต่อไปเราลองมาดู รายได้ และกำไรจากการดำเนินงาน ของธุรกิจชิป
- ไตรมาสที่ 1 ปี 2023
รายได้ 368,900 ล้านบาท
ขาดทุนจากการดำเนินงาน 123,100 ล้านบาท

- ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
รายได้ 621,800 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน 51,320 ล้านบาท
จะเห็นว่ารายได้โตระเบิด จนทำให้จากเดิมที่ขาดทุน หลัก 100,000 ล้านบาท กลายมาเป็นกำไรกว่า 50,000 ล้านบาท
ส่วนราคาหุ้นของ Samsung วันนี้ หลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวขึ้นราว 2%..
Tag: SAMSUNG

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon