ในงบการเงิน ทำไมบางครั้ง ส่วนของผู้ถือหุ้น จึงติดลบได้ ?

ในงบการเงิน ทำไมบางครั้ง ส่วนของผู้ถือหุ้น จึงติดลบได้ ?

7 พ.ค. 2024
ในงบการเงิน ทำไมบางครั้ง ส่วนของผู้ถือหุ้น จึงติดลบได้ ? /โดย ลงทุนแมน
ตามหลักบัญชีแล้ว สินทรัพย์ของกิจการในงบแสดงฐานะการเงิน จะมาจากส่วนของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งปกติตัวเลขจะมีค่าเป็นบวก
แต่ในบางครั้งเราอาจพบว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น กลับมีค่าเป็นลบ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ..
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ คืออะไร
และส่งสัญญาณอะไรกับผู้ถือหุ้น ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
เปิดบัญชีแล้วเทรดวันนี้ มีสิทธิ์รับ e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 800 บาท จาก บล. Zcom อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/4b0dF2b
╚═══════════╝
นักลงทุนหลายคน คงทราบดีว่าในงบแสดงฐานะการเงินนั้น
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในบางครั้ง ส่วนของผู้ถือหุ้น อาจอยู่ในสถานะติดลบได้ ซึ่งหมายความว่า กิจการมีหนี้สินรวม สูงกว่าสินทรัพย์รวม
แล้วส่วนของผู้ถือหุ้น จะติดลบได้อย่างไร ?
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ มักเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ เช่น
- กิจการขาดทุนสะสม มากจนเกินไป
- กิจการซื้อหุ้นคืน เป็นจำนวนมาก
กรณีแรก การขาดทุนสะสมมากจนเกินไป
โดยปกติ ถ้าหากว่ากิจการมีกำไร ก็จะบันทึกกำไรนั้น เป็นกำไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน
ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในทางกลับกัน ถ้าหากว่ากิจการเกิดการขาดทุน
ส่วนที่ขาดทุนนั้น ก็จะถูกนำมาหักในส่วนของกำไรสะสมของกิจการ
และหากกำไรสะสม ถูกหักออกจนหมด ก็จะเปลี่ยนเป็นการขาดทุนสะสม
ซึ่งค่าที่ติดลบนี้ ก็จะถูกนำไปหักล้างกับส่วนทุนอื่น ๆ ที่เหลือ
และถ้าส่วนทุนถูกหักออกจนหมดแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเหลือศูนย์ และเริ่มมีการติดลบ..
ในกรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ซึ่งเกิดจากการขาดทุนสะสม ถือเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องระวัง
เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า กิจการกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก
และอาจเสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่อง จนนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้
หรือไม่มีเงินทุนไปหมุนเวียน เพื่อดำเนินกิจการต่อได้
ตัวอย่างเช่น การบินไทย ที่ขาดทุนสะสมมาเป็นระยะเวลานาน
ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจนติดลบ และต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในที่สุด
กรณีที่ 2 การซื้อหุ้นคืน เป็นจำนวนมาก
ในบางกิจการ ถ้าบริษัทมีเงินสดเป็นจำนวนมาก และไม่ได้มีแผนที่จะลงทุนอะไรเพิ่ม หรือไม่เน้นจ่ายเงินปันผล
บริษัทอาจจะใช้เงินสดเข้าซื้อหุ้นคืน จากผู้ถือหุ้นคนอื่นในตลาด
หลังจากนั้น จะทำการลดทุน ซึ่งบางครั้งอาจซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนมาก จนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น เกิดการติดลบ
แต่โดยปกติ บริษัทเหล่านี้มักจะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง สร้างกระแสเงินสดได้มาก และมีความสามารถในการทำกำไรดี
กำไรสะสมของบริษัท ก็มักจะฟื้นคืนกลับมาได้ในเวลาเพียงไม่นาน
และส่วนของผู้ถือหุ้น ก็จะกลับมาเป็นบวกในที่สุด
เว้นแต่บริษัทจะเอากำไรเกือบทั้งหมดที่หามาได้ ทุ่มซื้อหุ้นคืนต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีหยุดพัก..
ซึ่งการซื้อหุ้นคืน มักเกิดขึ้นกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไม่นิยมจ่ายเงินปันผล เพราะต้องเสียภาษีค่อนข้างสูง
การซื้อหุ้นคืน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
เพราะสุดท้าย จะทำให้กำไรต่อหุ้น หรือ EPS เพิ่มสูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น STARBUCKS ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ที่มีกำไรทุกปี
แต่มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ เพราะมีการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนมาก
โดย ณ สิ้นปี 2023 บริษัท STARBUCKS มีรายการ
สินทรัพย์ 1.1 ล้านล้านบาท
หนี้สิน 1.4 ล้านล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น -0.3 ล้านล้านบาท
ดังนั้น ในการอ่านงบการเงิน หากเราเห็นส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ
ก็อย่าเพิ่งตกใจ และตีความว่ากิจการนั้นไม่ดี แต่ควรจะหาสาเหตุให้แน่ชัดเสียก่อน
เพราะการติดลบนั้น อาจมาจากการขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล
หรืออาจมาจากการซื้อหุ้นคืน ซึ่งหมายถึง กิจการกำลังทำให้นักลงทุน มั่งคั่งขึ้นนั่นเอง..
╔═══════════╗
เปิดบัญชีแล้วเทรดวันนี้ มีสิทธิ์รับ e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 800 บาท
กับแคมเปญ Zuper คุ้ม ยิ่งเทรด ยิ่งได้ จาก บล. Zcom
ห้ามพลาดโปรดี ๆ ตั้งแต่วันนี้ถึงกรกฎาคมนี้เท่านั้น!!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/4b0dF2b
หรือเปิดบัญชีคลิกเลย https://bit.ly/3U5qgez
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
Facebook : https://www.facebook.com/trade.z.com.th
Line: @zcomsecurities (http://bit.ly/2TJtaIC)
#zcomsecurities
╚═══════════╝
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.