ทางเลือกและทางรอด ของตลาดหุ้นและเศรษฐกิจไทย

ทางเลือกและทางรอด ของตลาดหุ้นและเศรษฐกิจไทย

8 พ.ค. 2024
ถอดบทเรียนตลาดหุ้นและเศรษฐกิจไทย เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา
คนไทยเสียโอกาสจากการที่ตลาดหุ้นไม่เติบโตตลอด 10 ปีที่ผ่านมามากแค่ไหน
เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ?
แล้วจะมีทางรอด ที่สามารถมีส่วนช่วยพลิกทิศทางของตลาดหุ้นและเศรษฐกิจไทย
ให้กลับมามีโอกาสเติบโตหลังจากนี้ได้อย่างไร ?
Talk ลงทุนแมนชวนคุณศุภอรรถ ตปนียากร
นักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหุ้นในตลาดทั่วโลก
มาร่วมวิเคราะห์และมองหาทางรอด
และทางเลือกของตลาดหุ้นไทยและเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.