กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหลัก ที่มาไทย มีแค่จีนที่ใช้จ่ายมากขึ้น รวมทุกประเทศลดลง

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหลัก ที่มาไทย มีแค่จีนที่ใช้จ่ายมากขึ้น รวมทุกประเทศลดลง

14 พ.ค. 2024
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.