ข้าราชการไทย กับดักหนี้ที่ต้องแก้ 1 ล้านล้านบาท

ข้าราชการไทย กับดักหนี้ที่ต้องแก้ 1 ล้านล้านบาท

ข้าราชการไทย กับดักหนี้ที่ต้องแก้ 1 ล้านล้านบาท | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ปัญหาหนี้ครัวเรือน คือ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทย ที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะในตอนนี้ ถือเป็น 90.9% ต่อ GDP หรือคิดเป็น 16.2 ล้านล้านบาท เกือบเทียบเท่ากับตัวเลข GDP 17 ล้านล้านบาทของประเทศ
ซึ่งการขยายตัวของสัดส่วนหนี้ ก็เป็นผลมาจากคนทุกกลุ่ม ที่ก่อหนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิด 19 เป็นต้นมา โดยเฉพาะหนี้เพื่ออสังหาริมทรัพย์ และการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมากขึ้น
แต่ในสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทย รู้หรือไม่ มาจากข้าราชการกว่า 3 ล้านคน ที่เฉพาะหนี้สินของครู ก็มากกว่า 1.4 ล้านล้านบาทเข้าไปแล้ว
ซึ่งปัญหาหนี้ครัวเรือน และหนี้ข้าราชการไทย กำลังมีทางออกอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
*สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.krungthai.com | สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon