จัดโปร 11.11 หุ้น BTS ร่วง 11% เพราะขาดทุน 5,200 ล้าน และงดจ่ายปันผล

จัดโปร 11.11 หุ้น BTS ร่วง 11% เพราะขาดทุน 5,200 ล้าน และงดจ่ายปันผล

จัดโปร 11.11 หุ้น BTS ร่วง 11% เพราะขาดทุน 5,200 ล้าน และงดจ่ายปันผล
-บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS วันนี้ได้ประกาศงบการเงินไตรมาสล่าสุด (ม.ค. - มี.ค. 2567) และประจำปี 2566/67 (เม.ย. 2566 - มี.ค. 2567)
ซึ่งทำให้เช้านี้ หุ้น BTS ราคาดิ่งลง 11% ทันที..
คิดเป็นมูลค่าบริษัทที่หายไปกว่า 8,600 ล้านบาท ในวันเดียว
-สำหรับผลประกอบการในรอบปีนี้
BTS มีรายได้รวม 24,387 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ 5,241 ล้านบาท
รายได้กลุ่มธุรกิจ Move ระบบขนส่งมวลชนทางราง ที่คิดเป็น 67% ของรายได้ทั้งหมด ลดลง 2.4%
ซึ่งเป็นผลมาจาก การลดลงของรายได้ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู เพราะเปิดให้บริการใช้แล้ว แต่ก็มีรายได้จากค่าโดยสาร ที่ทยอยเก็บได้มาชดเชย
ส่วนรายได้กลุ่มธุรกิจ Mix สื่อโฆษณาและการจัดจำหน่าย คิดเป็น 28% ของรายได้ทั้งหมด ก็ลดลง 0.5%
-ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้น 24.7% หรือประมาณ 4,333 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX
-ประกอบกับ บริษัทมีรายการ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก แรบบิท โฮล ดิ้งส์ ควบคู่กับส่วนแบ่งขาดทุนที่เพิ่มขึ้น จากเงินลงทุนใน KEX และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ปีนี้ บริษัทขาดทุนหนักถึง 5,241 ล้านบาท..
-นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดของ BTS ยังได้มีมติ “งดจ่ายเงินปันผล” สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
และอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,284 ล้านบาท เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ซึ่งภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย คงเหลือเพียง 178 ล้านบาท
อีกทั้ง BTS ยังจะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วันที่ 25 ก.ค. 2567) เรื่องการเพิ่มทุน
โดยจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกินจำนวน 650 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.94% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท (รวม 2,600 ล้านบาท) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัท ในการเป็นแหล่งเงินทุน สำหรับใช้รองรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคต
ซึ่งเรื่องนี้ ก็คงต้องติดตามกันว่า สถานการณ์ของ BTS จะเป็นอย่างไรต่อไป
แต่ที่แน่ ๆ ตลาดหุ้นไทย ได้ตอบสนองเชิงลบต่อข้อมูลนี้ไปแล้ว และทำให้หุ้น BTS ร่วง 11% ในเช้านี้ นั่นเอง..
ปิดท้ายด้วยอีกข้อมูลที่น่าสนใจ
BTS เผยว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระ สำหรับหนี้งานระบบของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนขยายที่ 2) แก่บีทีเอสซี จำนวน 2.3 หมื่นล้านบาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567
ซึ่งการชำระหนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องของ BTS และบริษัท จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการใช้หนี้จาก กทม. ไปชำระหนี้ต่อ ตามลำดับ..
คำเตือน: โพสต์นี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูล ไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรือขาย แต่อย่างใด
การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนตัดสินใจลงทุน
Tag: BTS
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon