หุ้น Berkshire Hathaway Class A ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ร่วงลง 99.97%

หุ้น Berkshire Hathaway Class A ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ร่วงลง 99.97%

ด่วน หุ้น Berkshire Hathaway Class A ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ร่วงลง 99.97% ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ และถูกหยุดซื้อขายชั่วคราว / คาดการณ์ว่าเป็นความผิดพลาดด้านเทคนิค หรือระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าราคาที่ลดลง มีรายการที่ถูกซื้อขายไปทั้งหมดกี่รายการ
ราคาก่อนหน้า คือ หุ้นละ 23 ล้านบาท ราคาหลังจากร่วงลงคือ หุ้นละ 6,800 บาท..
[อัปเดตล่าสุด ราคาหุ้นได้กลับมาเป็นปกติแล้ว]
———————-
เกร็ดความรู้
หุ้น Berkshire Hathaway ที่จดทะเบียนในตลาด มีหุ้นสองประเภทคือ Class A (BRK.A) และ Class B (BRK.B )
ความแตกต่าง
-ราคาหุ้น
Class A (BRK.A) ราคาหุ้นสูงมาก ตอนนี้หุ้นละ 23 ล้านบาท
ส่วน Class B (BRK.B ) ราคาต่ำกว่า เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้มากขี้น โดยตอนนี้ราคาหุ้นละ 15,000 บาท
-สิทธิออกเสียง
Class A (BRK.A) ให้สิทธิออกเสียงเต็มจำนวน ซึ่ง 1 หุ้น Class A = 1 สิทธิออกเสียง
ในขณะที่ Class B (BRK.B ) ให้สิทธิออกเสียงน้อยกว่ามาก โดย 1 หุ้น Class B = 1/10,000 ของสิทธิออกเสียงของหุ้น Class A
รวมถึงสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไร ที่หุ้น Class B ก็จะได้น้อยกว่าหุ้น Class A ตามสัดส่วนเช่นกัน
ทั้งนี้ หุ้น Class A สามารถแปลงเป็นหุ้น Class B ได้ แต่หุ้น Class B ไม่สามารถแปลงกลับเป็นหุ้น Class A ได้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon