เว็บไซต์ Forbes จัดอันดับเศรษฐีให้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ มีทรัพย์สินลดลง 5,000,000 ล้านบาท เหลือเพียง 44,000 ล้านบาท

เว็บไซต์ Forbes จัดอันดับเศรษฐีให้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ มีทรัพย์สินลดลง 5,000,000 ล้านบาท เหลือเพียง 44,000 ล้านบาท

ด่วน เว็บไซต์ Forbes จัดอันดับเศรษฐีให้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ มีทรัพย์สินลดลง 5,000,000 ล้านบาท เหลือเพียง 44,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงแบบ Realtime
เพราะ หุ้น Berkshire Hathaway Class A ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่ร่วงลง 99.97% ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ และถูกหยุดซื้อขายชั่วคราว
คาดการณ์ว่าเป็นความผิดพลาดด้านเทคนิค หรือระบบคอมพิวเตอร์
ราคาก่อนหน้า คือ หุ้นละ 23 ล้านบาท ราคาหลังจากร่วงลงคือ หุ้นละ 6,800 บาท..
แต่ถึงขนาดลดลง 99.97% บัฟเฟตต์ก็ยังเหลือทรัพย์สิน 44,000 ล้านบาท ที่เป็น Billionaire อยู่ดี..
[อัปเดตล่าสุด ราคาหุ้นได้กลับมาเป็นปกติแล้ว]
—————-
เกร็ดความรู้
หุ้น Berkshire Hathaway ที่จดทะเบียนในตลาด มีหุ้นสองประเภทคือ Class A (BRK.A) และ Class B (BRK.B )
ความแตกต่าง
-ราคาหุ้น
Class A (BRK.A) ราคาหุ้นสูงมาก ตอนนี้หุ้นละ 23 ล้านบาท
ส่วน Class B (BRK.B ) ราคาต่ำกว่า เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้มากขี้น โดยตอนนี้ราคาหุ้นละ 15,000 บาท
-สิทธิออกเสียง
Class A (BRK.A) ให้สิทธิออกเสียงเต็มจำนวน ซึ่ง 1 หุ้น Class A = 1 สิทธิออกเสียง
ในขณะที่ Class B (BRK.B ) ให้สิทธิออกเสียงน้อยกว่ามาก โดย 1 หุ้น Class B = 1/10,000 ของสิทธิออกเสียงของหุ้น Class A
รวมถึงสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไร ที่หุ้น Class B ก็จะได้น้อยกว่าหุ้น Class A ตามสัดส่วนเช่นกัน
ทั้งนี้ หุ้น Class A สามารถแปลงเป็นหุ้น Class B ได้ แต่หุ้น Class B ไม่สามารถแปลงกลับเป็นหุ้น Class A ได้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon