“โคโดคุชิ” การตายลำพัง ที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่น และทั่วโลก

“โคโดคุชิ” การตายลำพัง ที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่น และทั่วโลก

“โคโดคุชิ” การตายลำพัง ที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่น และทั่วโลก /โดย ลงทุนแมน
ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 2000 ที่ประเทศญี่ปุ่น มีการพบศพของชายอายุ 69 ปีคนหนึ่ง หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วถึง 3 ปี
โดยในระหว่าง 3 ปีนี้ ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ก็ถูกชำระตามปกติอยู่ตลอด เนื่องจากมีการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ
จนกระทั่งเงินหมดบัญชี จึงมีการพบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า “โคโดคุชิ” ซึ่งมีแนวโน้มว่ากำลังเกิดมากขึ้น ทั้งในญี่ปุ่นและหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยด้วย
โคโดคุชิ คืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
“โคโดคุชิ (Kodokushi)” หรือการตายอย่างโดดเดี่ยว เป็นคำที่ใช้เรียกถึงการเสียชีวิตเพียงลำพัง โดยที่ไม่มีใครรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก
โดยอาจเป็นการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ โรคชรา ไปจนถึงการคิดสั้น ปลิดชีวิตตัวเอง
แล้วอะไรเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดโคโดคุชิ ในประเทศญี่ปุ่น ?
สาเหตุหลักที่ทำให้ญี่ปุ่น เกิดปรากฏการณ์ตายอย่างโดดเดี่ยวนี้ เป็นเพราะ..
- ญี่ปุ่นถือเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบขั้นสูง (Super-aged Society)
- คนญี่ปุ่นนิยมใช้ชีวิตตามลำพังมากขึ้น
- ความต้องการแรงงานลดลง
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นคำที่ใช้เรียกสังคมหนึ่ง ๆ ที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 10% หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 7% เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด
โดยญี่ปุ่นนั้น จัดว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่า “ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society)”
เพราะมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี มากถึง 28.7% ของประชากรทั้งหมด
ส่วนหนึ่งมาจากการที่ชาวญี่ปุ่น มักจะมีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ประกอบกับคนรุ่นใหม่ ตัดสินใจที่จะไม่มีลูกเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น
มาถึงสาเหตุถัดมา.. การแยกตัวออกจากสังคม
ในปัจจุบันนี้ ชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก มีลักษณะการใช้ชีวิตที่เน้นอยู่คนเดียวมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะความกดดันทางสังคม และการมาของเทคโนโลยี ที่ทำให้การพบปะสังสรรค์ลดลง
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบท มักจะมีโอกาสได้เจอลูกหลานที่ย้ายไปทำงานต่างเมืองน้อยมาก
ทำให้คนเหล่านี้ ขาดการติดต่อกับครอบครัว และทำให้เมื่อเสียชีวิตลง ก็ไม่มีใครทราบ..
มาถึงเหตุผลสุดท้าย ก็คือความต้องการแรงงานลดลง จากภาวะเศรษฐกิจ
ในช่วงทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจญี่ปุ่นประสบกับภาวะฟองสบู่ ที่เกิดจากตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำให้หลังฟองสบู่แตก เกิดเป็น “ทศวรรษที่สาบสูญของญี่ปุ่น (Japan’s Lost Decade)”
โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1995-2002 เศรษฐกิจของญี่ปุ่น แทบไม่ไปไหน
ในช่วงนี้ธุรกิจหลายแห่งต้องรัดเข็มขัด ลดการจ้างงานลง รวมไปถึงการที่พนักงานบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมาก ถูกบังคับให้เกษียณอายุก่อนกำหนด
คนเหล่านี้หลายคนไม่ได้แต่งงาน และเมื่อต้องถูกบังคับให้ออกจากงาน พวกเขาก็ปลีกตัวออกจากสังคม และไปอาศัยอยู่เพียงลำพัง ทำให้เมื่อเสียชีวิตลง กว่าจะมีใครทราบก็เป็นเวลานาน
ซึ่งปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์โคโดคุชิ ในญี่ปุ่นนั้น เกิดขึ้นถึงปีละ 30,000 ราย เลยทีเดียว
ขณะที่ในปี ค.ศ. 2020 นั้น สังคมญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ใช้ชีวิตเพียงลำพังสูงถึงกว่า 6.7 ล้านคน ทำให้ปรากฏการณ์นี้น่าจะยังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นต่อไปอีกเรื่อย ๆ ในอนาคต ถ้าไม่มีการแก้ไข
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของโคโดคุชิ ก็ทำให้เกิดธุรกิจรับทำความสะอาดห้องของคนที่เสียชีวิต ซึ่งเรียกว่า “Kodokushi Seiso”
แล้วญี่ปุ่นจัดการกับปัญหานี้อย่างไร ?
ทางญี่ปุ่นเอง ก็ได้พยายามแก้ไขปรากฏการณ์โคโดคุชิ ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า “Rojin no Kai” ซึ่งจะเน้นให้ผู้สูงอายุ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และพบปะกับผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ในชุมชนมากขึ้น
รวมถึงใช้เทคโนโลยี ตรวจสอบความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผ่านเซนเซอร์และแอปพลิเคชัน บนสมาร์ตโฟน
นอกจากนี้ ยังมีการแก้กฎหมายขยายอายุเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนออกไปถึง 70 ปี
ซึ่งก็ต้องรอดูว่ามาตรการเหล่านี้ จะได้ผลหรือไม่..
ต้องบอกว่า ปรากฏการณ์โคโดคุชิ ยังมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอีกหลายประเทศทั้งในฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ที่มีปรากฏการณ์โคโดคุชิ จำนวนมากขึ้น ซึ่งกำลังสะท้อนถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
แม้แต่ประเทศไทย ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ในสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 14.6 ล้านคน ซึ่งหลายคนก็อาศัยอยู่เพียงลำพัง
ดังนั้น จึงอดคิดไม่ได้ว่า ปรากฏการณ์โคโดคุชิ ก็คงไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยเท่าไรนัก
และคงจะได้รับการพูดถึง และตระหนักมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้นี้..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://resourcecenter.thaihealth.or.th/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_asset_price_bubble
-https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Decades
-https://www.nippon.com/en/in-depth/d00736/
-https://www.creativethailand.org/article-read?article_id=33876
-https://www.blockdit.com/posts/5eef17f2b982f80cc24c4fa4
-https://lawforasean.krisdika.go.th/Content/View?Id=972&Type=1#:~:text=%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%2024%20Apr,%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon