สรุปวิธี ที่ผู้บริหารบริษัท ใช้ยักยอกเงินออกไปจากบริษัทตัวเอง

สรุปวิธี ที่ผู้บริหารบริษัท ใช้ยักยอกเงินออกไปจากบริษัทตัวเอง

ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจสั่งการในบริษัท อาจใช้ช่องทางต่าง ๆ
ในการยักยอกเงินจากบริษัทที่ตนเองทำงานให้
โดยวิธีที่พบได้บ่อย ซึ่งนักลงทุนควรระมัดระวังไว้
มีอะไรกันบ้าง?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon