ตอนนี้ Alibaba มีมูลค่าเหลือเพียง 1 ใน 3 ของ Tencent

ตอนนี้ Alibaba มีมูลค่าเหลือเพียง 1 ใน 3 ของ Tencent

ตอนนี้ Alibaba มีมูลค่าเหลือเพียง 1 ใน 3 ของ Tencent
จากเมื่อก่อน Alibaba กับ Tencent มักจะมีมูลค่าบริษัทใกล้เคียงกัน และแข่งสลับกันเบียดขึ้นแท่น บริษัทที่มีมูลค่ามากสุดของจีน
แต่ด้วยสภาวะตลาดหุ้นจีน ที่เรียกได้ว่าซบเซา
รวมถึงมรสุม ที่ Alibaba ต้องเจอรอบด้าน
ก็ทำให้ราคาหุ้นหรือมูลค่าบริษัทของ Alibaba ร่วงลงเรื่อย ๆ
โดย 5 ปีมานี้ ราคาหุ้นลงไปแล้ว -62%
พร้อม ๆ กับมูลค่าบริษัท ที่ทิ้งห่างคู่ปรับอย่าง Tencent ออกไปมากขึ้น ๆ
จนล่าสุด Alibaba เกือบหลุด Top 10 บริษัทที่ใหญ่สุดของจีน..
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon