เปิดจอง pre-order หนังสือ ลงทุนแมน 3.0

เปิดจอง pre-order หนังสือ ลงทุนแมน 3.0

9 พ.ค. 2018
เปิดจอง pre-order หนังสือ ลงทุนแมน 3.0
เนื้อหาในลงทุนแมน 3.0 จะมีตั้งแต่สินค้าบางอย่างใกล้ตัวเราที่หายไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำเรา
ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ในบางบทความอาจจะมีเรื่องราวเชิงปรัชญาแทรกเข้ามาให้เราคิดตามด้วย
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับการซื้อมาอ่านเองในยามว่าง หรือ ซื้อฝากญาติสนิท มิตรสหาย ที่เรารัก
ทุกเรื่องอ่านแล้วอ่านอีกได้แม้เวลาผ่านไป ลงทุนแมนเองก็ย้อนกลับมาอ่านเรื่องของตัวเองเป็นประจำ
<พิเศษ> สั่งซื้อหนังสือลงทุนแมนรอบ pre-oder มีส่วนลด 15% เหลือราคา 213 บาท
หนังสือรอบ pre-order จะมีประทับตราพิเศษลายลงทุนแมน ซึ่งมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย (ครั้งที่แล้ว หนังสือลงทุนแมน 1.0 และ 2.0 รอบ pre-order หมดภายใน 2 วัน)
รับหนังสือประมาณวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
สั่งหนังสือรอบ pre-order ได้ที่เพจเฟซบุ๊ค ลงทุนแมน
9 พ.ค. 2018