ปีที่แล้วซื้อหุ้นเหล่านี้ ปีนี้ขาดทุนเท่าไหร่?

ปีที่แล้วซื้อหุ้นเหล่านี้ ปีนี้ขาดทุนเท่าไหร่?

18 พ.ค. 2018
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.