ปีที่แล้วซื้อหุ้นเหล่านี้ ปีนี้ขาดทุนเท่าไหร่?

ปีที่แล้วซื้อหุ้นเหล่านี้ ปีนี้ขาดทุนเท่าไหร่?