เรามีน้ำมันสำรองเท่าไร เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน

เรามีน้ำมันสำรองเท่าไร เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน