สนามหญ้าบ้านคนอื่นเขียวกว่าบ้านตัวเอง

สนามหญ้าบ้านคนอื่นเขียวกว่าบ้านตัวเอง