“IKIGAI” ตื่นขึ้นมามีความสุขทุกวัน

“IKIGAI” ตื่นขึ้นมามีความสุขทุกวัน

“IKIGAI” ตื่นขึ้นมามีความสุขทุกวัน / โดย ลงทุนแมน

IKIGAI (อิ-คิ-ไก) คือ หลักปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าและเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ ในทุกๆวัน

โดยเริ่มจากคำถามที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจน เช่น

เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?
ในทุกเช้าที่เราตื่นมาเราอยากทำอะไร?
เราทำสิ่งนั้นไปทำไม?

คำถามทั้งหมดนี้ อิคิไก ก็ได้มีวิธีที่จะทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น ว่าอะไรคือเหตุผลคอยสนับสนุนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น

อิคิไก สรุปออกมาได้ทั้งหมด 4 สิ่งที่เราควรจะทำ นั่นก็คือ

1. ทำสิ่งที่เรารัก หรือ มีความสุขที่จะทำ
2. ทำสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการ
3. ทำสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับเรา
4. ทำสิ่งที่เราสามารถทำออกมาได้ดี

ถ้าเราทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ข้อนี้ เราจะมีความสุข

แต่เราจะมีความสุขมากขึ้นอีก ถ้าทำได้หลายๆข้อพร้อมกัน

ซึ่งถ้านำสิ่งเหล่านี้มาจับคู่กันเราจะได้เกิดแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น คือ

“อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดี และมีความสุขที่ได้ทำ” นั่นก็คือ Passion

“อะไรคือสิ่งที่เรามีความสุขที่ได้ทำ และขณะเดียวกันมีประโยชน์กับโลกใบนี้” นั่นก็คือ Mission

“อะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้และก็สร้างรายได้ให้เราได้ด้วย” นั่นก็คือ Vocation

“อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วสร้างรายได้ให้กับเรา” นั่นก็คือ Profession

และถ้าเราสามารถทำได้ทุกข้อพร้อมกัน นั่นคือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ นั่นคือ IKIGAI นั่นเอง..

วันนี้เรามีกี่ข้อใน IKIGAI กันบ้าง พรุ่งนี้วันจันทร์ เราอยากตื่นขึ้นไปทำงานกันบ้างไหม?