“IKIGAI” ตื่นขึ้นมามีความสุขทุกวัน

“IKIGAI” ตื่นขึ้นมามีความสุขทุกวัน

24 มิ.ย. 2018
“IKIGAI” ตื่นขึ้นมามีความสุขทุกวัน / โดย ลงทุนแมน
IKIGAI (อิ-คิ-ไก) คือ หลักปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าและเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ ในทุกๆวัน
โดยเริ่มจากคำถามที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจน เช่น
เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?
ในทุกเช้าที่เราตื่นมาเราอยากทำอะไร?
เราทำสิ่งนั้นไปทำไม?
คำถามทั้งหมดนี้ อิคิไก ก็ได้มีวิธีที่จะทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น ว่าอะไรคือเหตุผลคอยสนับสนุนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
อิคิไก สรุปออกมาได้ทั้งหมด 4 สิ่งที่เราควรจะทำ นั่นก็คือ
1. ทำสิ่งที่เรารัก หรือ มีความสุขที่จะทำ
2. ทำสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการ
3. ทำสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับเรา
4. ทำสิ่งที่เราสามารถทำออกมาได้ดี
ถ้าเราทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ข้อนี้ เราจะมีความสุข
แต่เราจะมีความสุขมากขึ้นอีก ถ้าทำได้หลายๆข้อพร้อมกัน
ซึ่งถ้านำสิ่งเหล่านี้มาจับคู่กันเราจะได้เกิดแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น คือ
“อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดี และมีความสุขที่ได้ทำ” นั่นก็คือ Passion
“อะไรคือสิ่งที่เรามีความสุขที่ได้ทำ และขณะเดียวกันมีประโยชน์กับโลกใบนี้” นั่นก็คือ Mission
“อะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้และก็สร้างรายได้ให้เราได้ด้วย” นั่นก็คือ Vocation
“อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วสร้างรายได้ให้กับเรา” นั่นก็คือ Profession
และถ้าเราสามารถทำได้ทุกข้อพร้อมกัน นั่นคือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ นั่นคือ IKIGAI นั่นเอง..
วันนี้เรามีกี่ข้อใน IKIGAI กันบ้าง พรุ่งนี้วันจันทร์ เราอยากตื่นขึ้นไปทำงานกันบ้างไหม?
24 มิ.ย. 2018