ประวัติผู้ว่าเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ประวัติผู้ว่าเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

3 ก.ค. 2018
ประวัติผู้ว่าเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดี
มีความรู้ รู้จักวางแผน มีสติ มองปัญหารอบด้าน คิดเป็นระบบ มีความเด็ดขาด เข้าใจลูกน้อง สื่อสารกับทุกคนได้ แก้ไขปัญหาเร็ว
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.