สรุปข้อมูลหน่วยกู้ภัย จาก 7 ประเทศที่มาช่วยเหลือ

สรุปข้อมูลหน่วยกู้ภัย จาก 7 ประเทศที่มาช่วยเหลือ

สรุปข้อมูลหน่วยกู้ภัย จาก 7 ประเทศที่มาช่วยเหลือ

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

ออสเตรเลีย

จีน

ลาว

พม่า