"BEAUTY" FLOOR แล้ว

"BEAUTY" FLOOR แล้ว

4 ก.ค. 2018
วิดีโอที่ทุกคนแย่งกันขายหุ้น BEAUTY จนแตะจุดต่ำสุดในวันนี้
ในวงการหุ้นเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า "FLOOR"
© 2022 Longtunman. All rights reserved.