“BEAUTY” FLOOR แล้ว

“BEAUTY” FLOOR แล้ว

วิดีโอที่ทุกคนแย่งกันขายหุ้น BEAUTY จนแตะจุดต่ำสุดในวันนี้

ในวงการหุ้นเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า “FLOOR”