SPONSORED

Digital Yuan คืออะไร ? แตกต่างจาก Alipay และ WeChat Pay อย่างไร ?

Digital Yuan คืออะไร ? แตกต่างจาก Alipay และ WeChat Pay อย่างไร ? จีนถือเป็นประเทศแรกๆ ที่ทางการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้อย่างเป็นทางการ การเกิดขึ้นของ Digital Yuan จะเปลี่ยนโลกการเงินในจีนอย่างไร BREAKTHROUGH วันนี้ ชวน คุณสุพัฒน์ อำไพธนากร หัวหน้าสำนักงานตัวแทนอาวุโส สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง มาร่วมวิเคราะห์เรื่องนี้กัน สำหรับใครที่อยากเจาะลึกเรื่อง ดิจิทัลหยวน (E-CNY) เพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านซีรีส์บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้จากศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้ที่ Blockdit ค้นหา Thaibizchina หรือ กดลิงก์ https://www.blockdit.com/series/613b30554485072e50f2ba9b
15 ก.ย. 2021

AppHarvest นวัตกรรม ปลูกพืชทั้งปี โดยไม่ต้องง้อฤดูกาล

สหประชาชาติ คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 หรือราว 30 ปีข้างหน้า โลกของเราจะต้องการอาหารมากขึ้นกว่า 70% ของปริมาณที่ผลิตได้ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าในอนาคต มนุษย์ต้องการพื้นที่สำหรับเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ที่ผ่านมา ปัญหาหลักของการทำเกษตรกรรมก็คือ การหาพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ซึ่งก็มีทั้งสภาพดิน น้ำ และอากาศ เป็นไปตามเงื่อนไขของพืชแต่ละชนิด แต่ปัญหาเหล่านี้กำลังถูกแก้ไขด้วยนวัตกรรมการทำการเกษตรสมัยใหม่ หนึ่งในนั้นก็คือบริษัท ที่ชื่อว่า “AppHarvest” ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูก จนทำให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลก เราก็จะสามารถปลูกพืชผักไว้บริโภคเองได้ แล้ว AppHarvest นำเทคโนโลยีอะไร มาประยุกต์ใช้ ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
25 ก.ค. 2021
SPONSORED

กรณีศึกษา ข้อมูลส่วนตัว กำลังถูกโจรกรรมโดยไม่รู้ตัว

โลกมีประชากร 7,830 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4,660 ล้านคน หรือ 60% จากประชากรทั้งหมด ประเทศไทยมีประชากร 69.9 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 48.6 ล้านคน หรือ 70% จากประชากรทั้งหมดของประเทศ ตัวเลขนี้กำลังบอกกับเราว่ามนุษย์บนโลกกำลังค่อย ๆ เดินทางเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มใบ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราอาจไม่รู้ตัวหรืออาจรู้ตัวแต่ก็ยินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไข นั่นคือข้อมูลส่วนตัวของเราที่เคยหวงแหน เมื่อเข้าสู่สารพัดช่องทางในโลกออนไลน์ ได้ถูกจัดเก็บเพื่อนำไปขายต่อให้แก่นายหน้าค้าข้อมูล หรือเรียกว่า Data Broker
10 มิ.ย. 2021
© 2021 Longtunman. All rights reserved.