SPONSORED

6 นิสัยสำคัญ ของผู้นำ แดนมังกร

เคยไหม เวลาที่เราจะเลือกลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เรามักจะศึกษาข้อมูลของผู้บริหารบริษัทนั้น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นักลงทุนชื่อดังหลายคนแนะนำและนำมาใช้จริงกับการลงทุนของพวกเขา ซึ่งนอกจากแนวคิดแบบนี้ จะนำมาใช้ในมุมของบริษัทแล้ว เรายังสามารถนำมาวิเคราะห์ “คน” เพื่อเข้าใจตัวเขา หรือบริบทรอบ ๆ ตัวเขาได้อีกด้วย อย่างที่คุณ Yoshikazu Kato คอลัมนิสต์จาก The New York Times ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของ “สี จิ้นผิง” ที่สามารถนำไปวิเคราะห์แนวทางในการบริหารประเทศ และนโยบายต่าง ๆ ของประเทศจีน ภายใต้การนำของเขา วันนี้ THE BRIEFCASE ได้คัดเลือกบางส่วนจากบทความของคุณ Kato ที่ได้อธิบายถึงลักษณะความเป็นผู้นำของ สี จิ้นผิง โดยมีทั้งหมด 6 ข้อด้วยกันคือ
15 ก.ค. 2021

ฟังเพลงไป ทำงานไป ช่วยให้ทำงานดีขึ้น จริงไหม ?

หลายคนบอกว่า การเปิดเพลงฟังในขณะทำงาน อาจมีส่วนให้เราทำงานได้น้อยลง ขณะที่บางคนก็บอกว่า การฟังเพลงขณะทำงานนั้น ช่วยให้ทำงานได้ลื่นไหลและเสร็จเร็วขึ้นได้เหมือนกัน.. สรุปแล้ว เปิดเพลงฟังขณะทำงาน ดีหรือไม่ดี ?.. จากงานวิจัยของ Teresa Lesiuk ศาสตราจารย์จาก University of Miami ค้นพบว่า จริง ๆ แล้วการฟังเพลงนั้นไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเราโดยตรง แต่ส่งผลต่ออารมณ์ของเราในขณะที่ฟัง โดยเฉพาะการได้ฟังเพลงที่ชอบ ซึ่งหากเราอยู่ในอารมณ์ที่ผ่อนคลาย ไม่มีความเครียด อารมณ์เหล่านั้นก็จะส่งผลให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งก็เหมาะกับงานที่ต้องใช้สมาธิมาก ๆ ได้เหมือนกัน
15 ก.ค. 2021
SPONSORED

Sisu ปรัชญาของชาวฟินแลนด์ ที่แนะนำให้ ใช้ชีวิตให้ยากขึ้น

เมื่อพูดถึงฟินแลนด์ คนมักจะจดจำว่าเป็นประเทศที่มีความสุขมากสุดในโลก ซึ่งรู้หรือไม่ว่า เบื้องหลังของความสุขเหล่านั้น นอกจากเกิดขึ้นด้วยสวัสดิการภาครัฐที่ดีแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากปรัชญาการใช้ชีวิตของผู้คนที่ชื่อว่า Sisu อีกด้วย Sisu คือความสามารถในการกล้าก้าวเดินต่อไป แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากเพียงใดก็ตาม และก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นข้อจำกัด ซึ่งปรัชญานี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นความสำเร็จ แต่เป็นการทำให้เรารู้สึกกล้าเผชิญหน้าและยอมรับกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ต้องเจอ แม้ว่าความสามารถทางร่างกายและจิตใจกำลังจะถึงขีดสุดแล้ว
14 ก.ค. 2021
© 2021 Longtunman. All rights reserved.