SPONSORED

ดาบสองคม ของการทำตาม Case Study ของคนอื่น

สิ่งที่ยากที่สุดในการทำธุรกิจ หรือเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ คือ “การเริ่มต้น” เพราะหลายครั้งเราไม่รู้ว่า เส้นทางที่เราเลือกเดิน ข้างหน้านั้นเป็นอย่างไร และความไม่รู้เหล่านี้เอง หลายครั้งก็แก้ไขได้ด้วยการเรียนรู้จากอดีต หรือ Case Study ของคนอื่น ที่อาจจะเคยผ่านเส้นทางเดียวกันกับที่เรากำลังจะเลือกเดิน ซึ่งก็จะช่วยให้เราพอมองเห็นภาพคร่าว ๆ ได้ ซึ่ง Harvard Business School ก็มักจะเลือกใช้ Case Study ในการสอนนักเรียนที่มาเรียน ซึ่งถูกนำเสนอไว้เป็น 6 ข้อ ที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษา Case Study แล้ว 6 ข้อที่ว่า มีอะไรบ้าง ?
18 ม.ค. 2022
SPONSORED
© 2021 Longtunman. All rights reserved.