Tag: กรุงเทพ

เปรียบเทียบค่าโดยสาร รถไฟฟ้า เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

เปรียบเทียบค่าโดยสาร รถไฟฟ้า เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

เปรียบเทียบค่าโดยสาร รถไฟฟ้า เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

ประเทศไทย รถเพิ่มขึ้นทุกปี

ประเทศไทย รถเพิ่มขึ้นทุกปี

ประเทศไทย รถเพิ่มขึ้นทุกปี

กรุงเทพฯ เป็นที่เท่าไรในอันดับโลก

กรุงเทพฯ เป็นที่เท่าไรในอันดับโลก

กรุงเทพฯ เป็นที่เท่าไรในอันดับโลก

สถิติที่น่าสนใจ กรุงเทพฯ VS ต่างจังหวัด

สถิติที่น่าสนใจ กรุงเทพฯ VS ต่างจังหวัด

สถิติที่น่าสนใจ กรุงเทพฯ VS ต่างจังหวัด

รู้ไหม กัญชามีราคาเท่าไหร่ในแต่ละเมือง?

รู้ไหม กัญชามีราคาเท่าไหร่ในแต่ละเมือง?

รู้ไหม กัญชามีราคาเท่าไหร่ในแต่ละเมือง?

กรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดสุดในโลก

กรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดสุดในโลก

ปี 2560 CNN ได้เปิดเผยรายชื่อ 15 เมืองที่รถติดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมากที่สุดในโลก
..ลำดับหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน..
เพราะนั่นคือ กรุงเทพ ของเรานี่เอง