รู้จัก Spotlight Effect ภาวะที่คิดว่าตัวเอง กำลังเป็นจุดสนใจ เกินจริง

หากคุณเคยทำเรื่องน่าอายในที่สาธารณะ เคยพูดผิดในที่ประชุม หรือเคยถูกเจ้านายว่าต่อหน้าคนจำนวนมาก แล้วคุณรู้สึกอับอายกับเหตุการณ์เหล่านี้ จนคิดมากไม่เป็นอันทำอะไร ความจริงแล้ว อาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นอาการของภาวะ Spotlight Effect หรือ ภาวะหลงคิดว่าตัวเอง “กำลังเป็นจุดสนใจ” ซึ่งผู้ที่ให้คำนิยามคำว่า Spotlight Effect เป็นคนแรกของโลก คือ โทมัส กิโลวิช และเคนเนธ ซาวิตสกี นักวิจัยด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ โดยได้ให้นิยามของคำนี้ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1999
3 มิ.ย. 2021
© 2021 Longtunman. All rights reserved.