ก้าวแรกสู่สังเวียน ของเหล่า CEO ชื่อดังในซิลิคอนแวลลีย์ เป็นอย่างไร

หากเราต้องการประสบความสำเร็จ ก็จงดูและเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่ เราก็จะเรียนรู้มาจากการบริหาร หรือชีวประวัติของเหล่า CEO ชื่อดัง แต่เหตุผลที่ทำให้เราอยากเรียนรู้เรื่องราวของ CEO จากบริษัทใหญ่ชื่อดังเหล่านั้น ก็เพราะว่า เราอาจจะเห็นแค่ด้านที่พวกเขานำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จแต่เพียงด้านเดียว แต่รู้ไหมว่า อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ จุดเริ่มต้นของพวกเขา จุดเริ่มต้นในที่นี้ เราไม่ได้จะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพของพวกเขา เพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นในที่นี้คือ จุดเริ่มต้นของการเข้ามารับตำแหน่งเป็น CEO หรือ ผู้นำสูงสุดขององค์กรนั่นเอง
22 พ.ค. 2021
SPONSORED
© 2021 Longtunman. All rights reserved.