Tag: ประเทศพัฒนาแล้ว

เมื่อไหร่ ไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

เมื่อไหร่ ไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

เราได้ยินกันมานานว่า ไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนา
30 ปีที่แล้วก็กำลังพัฒนา
10 ปีที่แล้วก็กำลังพัฒนา
แล้วเมื่อไหร่ ไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
คำว่า กำลังพัฒนา กับ พัฒนาแล้ว มีอะไรเป็นตัวชี้วัด

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง