Tag: ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

เศรษฐีหุ้นไทย อันดับหนึ่ง 6 ปีซ้อนถือหุ้นอะไร?

เศรษฐีหุ้นไทย อันดับหนึ่ง 6 ปีซ้อนถือหุ้นอะไร?

เศรษฐีหุ้นไทย อันดับหนึ่ง 6 ปีซ้อนถือหุ้นอะไร?

ปราสาททองโอสถ

ปราสาททองโอสถ

ปราสาททองโอสถ / โดย เพจลงทุนแมน
ถ้าพูดถึงคำว่าบริษัทที่มีคำว่า “กรุงเทพ”
ทุกคนคงนึกถึงธุรกิจของตระกูลโสภณพนิช
ที่มีธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพประกันภัย และ กรุงเทพประกันชีวิต
ถ้าจะให้นึกชื่อที่เหลือ ก็คงหนีไม่พ้น โรงพยาบาลกรุงเทพ
ซึ่งเป็นของตระกูล ปราสาททองโอสถ
ตระกูลนี้ยังเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอีกบ้าง