ถ้าเราอยากลงทุน อุตสาหกรรมไหนควรหลีกเลี่ยง อุตสาหกรรมไหนน่าสนใจในปีนี้

Phatra Edge x ลงทุนแมน การเริ่มฟื้นตัวของตลาดหุ้น ทำให้หลายคนที่มีเงินเย็น สนใจอยากเข้ามาตักตวงผลตอบแทนในตลาด แต่ทั้งนี้ คนที่สนใจลงทุนต้องตระหนักก่อนว่า ไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมที่จะน่าลงทุนในปีนี้.. เพราะการฟื้นตัวของราคาหุ้นในบางอุตสาหกรรม อาจไม่ได้สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) หรือความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ซึ่งพอระยะเวลาผ่านไป ราคาหุ้นอาจปรับตัวลงเพื่อสะท้อนพื้นฐาน ดังนั้น นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่จะขาดทุน
30 มิ.ย. 2020
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.