เทคนิคการคิดแบบ หมวก 6 ใบ กระตุ้นความคิดรอบด้าน ในที่ประชุม

ในบางครั้งการประชุมก็ยากที่จะหาข้อสรุปได้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เกิดเป็นการประชุมที่ยืดเยื้อ ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ หรือในบางครั้งก็เกิดความผิดพลาดจากการคิดที่ไม่รอบด้าน ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็มีวิธีการที่หลากหลาย รวมไปถึงการฝึกคิดให้รอบด้าน และการฝึกคิดอย่างรอบด้านก็ไม่ได้เป็นพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิด แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนกันได้ โดยหนึ่งในวิธีที่ใช้ฝึกความคิดนอกกรอบก็คือ เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ แล้วเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ คืออะไร ?
15 มิ.ย. 2021
© 2021 Longtunman. All rights reserved.