SPONSORED

OnlyFans สตาร์ตอัป 18+ กำลังจะเป็นยูนิคอร์น

ปีที่ผ่านมา ธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากที่ผู้คนถูกปิดกั้นจากกิจกรรมบนโลกออฟไลน์ จึงต้องหันมาพึ่งโลกออนไลน์กันมากขึ้น แม้แต่แพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อย่าง OnlyFans ก็สามารถสร้างรายได้มากถึง 12,300 ล้านบาท และมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก 20 ล้านคน เพิ่มขึ้นมาเป็น 130 ล้านคน เติบโตขึ้นเป็น 6 เท่า ภายในระยะเวลาเพียงปีเดียว ในปีนี้เองทางบริษัท OnlyFans กำลังลบภาพลักษณ์เดิม จากความเป็นแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหา 18+ ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่เนื้อหากระแสหลักมากขึ้น และมีการคาดการณ์กันว่าหากทำได้สำเร็จ OnlyFans จะกลายเป็นสตาร์ตอัปที่ได้รับการประเมินมูลค่า ไว้เกินกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.1 หมื่นล้านบาท ขึ้นแท่นเป็นสตาร์ตอัปยูนิคอร์นเลยทีเดียว แล้ว OnlyFans มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และในปีนี้ ทิศทางเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของ OnlyFans คืออะไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
26 มิ.ย. 2021
SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.