รู้จัก Switching Cost ป้อมปราการของธุรกิจที่แข็งแกร่ง

เคยไหม เวลามีคนชวนให้เปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการของเจ้าใหม่ แต่สุดท้ายเรากลับไม่เปลี่ยนใจ แล้วใช้บริการเจ้าเดิมต่อไป เพราะเมื่อคิด ๆ ดูแล้ว มันมีความยุ่งยาก และมีต้นทุนหลาย ๆ อย่างที่แฝงอยู่.. ที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นกับเรา เพราะสินค้าหรือบริการที่เรากำลังใช้ มันมีสิ่งที่เรียกว่า “Switching Cost” หรือที่แปลง่าย ๆ ว่า “ต้นทุนในการเปลี่ยนใจ” ไปใช้แบรนด์อื่น ต้นทุนที่ว่านี้ มีเรื่องอะไรที่เราต้องรู้บ้าง และในมุมของเจ้าของสินค้าหรือบริการ Switching Cost มาช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจได้อย่างไร ?
10 มิ.ย. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.