Tag: รถติด

กรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดสุดในโลก

กรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดสุดในโลก

ปี 2560 CNN ได้เปิดเผยรายชื่อ 15 เมืองที่รถติดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมากที่สุดในโลก
..ลำดับหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน..
เพราะนั่นคือ กรุงเทพ ของเรานี่เอง