เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอน จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน

ทวีปเอเชียที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองและเป็นบ่อเกิดของวิทยาการมากมาย บัดนี้กำลังถูกรุกรานด้วย “เครื่องจักร” ของชาวตะวันตก ความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อป้อนโรงงานในยุโรป ได้ขับเคลื่อนเหล่าผู้เจริญกว่าให้เข้ามายึดครองทรัพยากรจากโลกตะวันออก ด้วยการติดต่อให้ประเทศเหล่านั้นเปิดประเทศเพื่อการค้าเสรี หากใครไม่ยอมก็ใช้กองทัพที่ทรงพลังกว่าเข้าบังคับให้เปิดประเทศ หรือแม้กระทั่งยึดครองเป็นอาณานิคม นโยบายการขยายอำนาจเช่นนี้ ถูกเรียกว่า “ลัทธิจักรวรรดินิยม” ความรุ่งเรืองของโลกตะวันออกที่มีมานานนับพันปี กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาท้าทายที่สุดเท่าที่เคยพบเจอ.. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ซีรีส์บทความ เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 12 จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน (ค.ศ. 1830 - ค.ศ. 1885)
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon