Tag: ลิฟต์

OTIS ลิฟต์ตัวแรกของโลก

OTIS ลิฟต์ตัวแรกของโลก

เราอาจจะเคยได้ยินจากในละครบุพเพสันนิวาสว่า
มีลิฟต์เกิดขึ้นมานานตั้งแต่เมื่อ 300 ปีที่แล้ว
แต่ลิฟต์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่เหมือนใน
ปัจจุบันที่เราเห็นกัน

แล้วลิฟต์แบบที่เราใช้ขึ้น-ลงกันทุกวันนี้
เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่