Tag: ลูกกวาด

Elon Musk จะขายลูกกวาด

Elon Musk จะขายลูกกวาด

“ธุรกิจที่ดีต้องมีป้อมปราการ” วลีนี้เป็นวลีประจำของ วอเร็น บัฟเฟตต์ ปรมาจารย์ด้านการลงทุนในศตวรรษนี้

นักลงทุนหลายคนยึดถือคอนเซ็ปต์นี้เป็นแบบแผนของการลงทุน

..แต่ไม่ใช่สำหรับ Elon Musk ผู้จะส่งจรวดไปดาวอังคาร

เรื่องราวนี้เป็นมาอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง