Tag: ลูกชิ้นทิพย์

กรณีศึกษา โมเดลธุรกิจ ลูกชิ้นทิพย์พันล้าน

กรณีศึกษา โมเดลธุรกิจ ลูกชิ้นทิพย์พันล้าน

การขายลูกชิ้นปิ้งอาจเป็นธุรกิจที่หลายคนมองข้าม

แต่เชื่อหรือไม่ว่าลูกชิ้นปิ้งที่ขายไม้ละ 5 บาท
สามารถสร้างรายได้มากถึงพันล้านบาท

เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง