รถยนต์ไฟฟ้า กระทบอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย อย่างไรบ้าง

หลังจากประเทศไทยเกิดวิกฤตค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหานี้ และหนึ่งในนโยบายที่ถูกพูดถึงมากสุดก็คือ การเปลี่ยนมาใช้ “รถยนต์ไฟฟ้า” เพราะรถยนต์ชนิดนี้ไม่ได้เผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้ไม่เกิดฝุ่นละออง และถ้าเราส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้า ก็น่าจะถือว่าเป็นการแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาว แต่ในมุมของธุรกิจ การเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า จะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
22 มี.ค. 2019
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.