Tag: แหลมเจริญ

MK ซื้อกิจการ แหลมเจริญ 2,000 ล้าน แต่หุ้นขึ้น 4,000 ล้าน

MK ซื้อกิจการ แหลมเจริญ 2,000 ล้าน แต่หุ้นขึ้น 4,000 ล้าน

MK ซื้อกิจการ แหลมเจริญ 2,000 ล้าน แต่หุ้นขึ้น 4,000 ล้าน

MK สุกี้ ซื้อกิจการ แหลมเจริญซีฟู้ด

MK สุกี้ ซื้อกิจการ แหลมเจริญซีฟู้ด

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า
ได้อนุมัติให้ซื้อหุ้น 65% ของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด
โดยดีลนี้มีมูลค่า 2,060 ล้านบาท ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2562
ซึ่งหมายความว่า มูลค่าบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด ทั้งหมดมีมูลค่า 3,169 ล้านบาท
โดยมีการคาดการณ์กันว่า การซื้อครั้งนี้ MK จะใช้เงินสดของตัวเองที่มีอยู่ในการชำระค่าซื้อ เพราะปัจจุบัน MK มีเงินสดอยู่ในมือทั้งหมดมากถึง 9,700 ล้านบาท