โกโก้ พืชความหวังใหม่ ของเกษตรกรไทย

60,000 - 80,000 ตัน คือปริมาณเมล็ดโกโก้แห้งที่ประเทศไทยต้องนำเข้าในแต่ละปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาท การนำเข้าเมล็ดโกโก้เหล่านี้ ก็เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ทั้งอาหาร ขนมหวาน ยาใช้ภายนอก และเครื่องสำอาง เนื่องด้วยกำลังการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งในประเทศไทย ปี 2562 มีอยู่เพียง 125 ตัน ช่องว่างระหว่างกำลังการผลิตและความต้องการที่ห่างกันมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเกษตรกรไทย ในการที่จะกระจายผลผลิตทางการเกษตรออกไปจากพืชเศรษฐกิจเดิมๆ การปลูกโกโก้จะเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรไทยได้อย่างไร? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
1 ม.ค. 2021
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.