Tag: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

สรุปหุ้น IPO โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH)

สรุปหุ้น IPO โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH)

ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว
ถ้าถามว่า มีธุรกิจกลุ่มไหนที่ยังเติบโตได้
ก็คงต้องตอบว่า กลุ่มโรงพยาบาล
เพราะความเจ็บป่วยมันไม่ได้ขึ้นกับเศรษฐกิจ..