Tag: โอ้กะจู๋

ธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์ รายได้โตระเบิด

ธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์ รายได้โตระเบิด

ธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์ รายได้โตระเบิด

รู้ไหม ร้านสลัด กำลังโตระเบิด

รู้ไหม ร้านสลัด กำลังโตระเบิด

ร้านสลัด กำลังโตระเบิด

มาดู ธุรกิจที่เกิดขึ้นโดย ความบังเอิญ vs ความตั้งใจ

มาดู ธุรกิจที่เกิดขึ้นโดย ความบังเอิญ vs ความตั้งใจ

ธุรกิจที่เกิดขึ้นโดย ความบังเอิญ vs ความตั้งใจ

CEO หนุ่มสาวไทย ที่ทำธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม แล้วสำเร็จ

CEO หนุ่มสาวไทย ที่ทำธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม แล้วสำเร็จ

CEO หนุ่มสาวไทย ที่ทำธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม แล้วสำเร็จ

ตัวอย่างธุรกิจร้านอาหารไทย รายได้ร้อยล้าน

ตัวอย่างธุรกิจร้านอาหารไทย รายได้ร้อยล้าน

ธุรกิจร้านอาหารไทยรายได้ร้อยล้าน

กรณีศึกษา ร้านโอ้กะจู๋

กรณีศึกษา ร้านโอ้กะจู๋

คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ เกือบทุกคนก็คงจะใฝ่ฝันอยากทำงานออฟฟิศในเมือง ไม่อยากทำงานร้อนๆ

แต่มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่คิดต่างจากนั้น

ด้วยความคิดวัยเด็กที่ใฝ่ฝันเป็นเกษตรกร ที่เริ่มแรกปลูกผักเล่นๆ เพียงแค่ในครอบครัว

สู่การเป็นสวนผักขนาดมากกว่า 70 ไร่ และร้านอาหารสวนผักโอ้กะจู๋ 100 คิว

วันนี้ลงทุนแมนจะพาไปดูมุมมองของเด็กกลุ่มหนึ่ง ที่มีมุมมองความคิดต่างออกไป  เราจะพาไปรู้จักกับ เจ้าของสวนผักโอ้กะจู๋กัน