Tag: ไบเทค บางนา

ใครเป็นเจ้าของ ไบเทค บางนา?

ใครเป็นเจ้าของ ไบเทค บางนา?

หากพูดถึงสถานที่ ที่นิยมใช้ในการจัดงานใหญ่
หนึ่งในชื่อแรกๆ คงจะเป็น “ไบเทค บางนา”

สถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้จัดงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ, งานแสดงสินค้า, การประชุม หรือแม้แต่ งานจับมือ BNK48..

แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ใครเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง