Tag: ๊Fast Retailing

กรณีศึกษา การปรับตัวของ UNIQLO ในยุคดิจิทัล

กรณีศึกษา การปรับตัวของ UNIQLO ในยุคดิจิทัล

“เป้าหมายต่อไปของ UNIQLO คือการก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าระดับโลก”

ประโยคนี้ถูกประกาศโดยคุณ Tadashi Yanai ผู้ก่อตั้งแบรนด์ UNIQLO

ปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการนี้มีทั้ง UNIQLO, H&M และ ZARA

แล้ว UNIQLO มีกลยุทธ์อย่างไร?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง