Tag: Accenture

ค่าออกแบบโลโก้ ของแบรนด์ระดับโลก

ค่าออกแบบโลโก้ ของแบรนด์ระดับโลก

ค่าออกแบบโลโก้ ของแบรนด์ระดับโลก

Accenture บริษัทที่ปรึกษา มูลค่าล้านล้านบาท

Accenture บริษัทที่ปรึกษา มูลค่าล้านล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้น อาจจะมีอยู่มากมายหลายประเภท
แต่ถ้านึกถึง บริษัทที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ “Accenture” รวมอยู่ด้วย

บริษัทนี้ เพิ่งตั้งแบรนด์ได้ไม่นาน แต่เติบโตจนกลายเป็นบริษัทที่ปรึกษามูลค่าสูงที่สุดในโลก

หลายคนคงรู้ว่าบริษัทที่ปรึกษาไม่ได้ใช้สินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจมากเท่าไรนัก
เพราะทรัพย์สินหลักก็คือ “พนักงาน”