Tag: Asian Games

e-Sports ถูกบรรจุใน Asian Games

e-Sports ถูกบรรจุใน Asian Games

ทั่วโลกมีคนเล่นเกมสูงถึง 2,200 ล้านคน
รายได้รวมปีที่แล้วของตลาดเกมทั่วโลกอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาท

ด้วยจำนวนผู้เล่นและมูลค่าตลาดมหาศาล การจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพื่อชิงความเป็นที่ 1 จึงเกิดขึ้น และถูกพัฒนามาเป็นการแข่งขันแบบเกมกีฬาในที่สุด