Tag: BBQ PLAZA

MK หรือ BBQ PLAZA ใครรายได้มากกว่ากัน?

MK หรือ BBQ PLAZA ใครรายได้มากกว่ากัน?

เคยสงสัยไหมว่าร้านสุกี้ MK หรือ ร้านปิ้งย่างบาร์บีคิวพลาซ่า ร้านที่เราต้องต่อคิวเป็นประจำ ร้านไหนมีรายได้มากกว่ากัน คำตอบอาจจะทำให้หลายท่านตกใจ