รู้จักทฤษฎี “กินกบ” ที่จะช่วยให้เรา Productive มากขึ้น

เราเคยสังเกตตัวเองกันไหมว่า เวลามีงานหลาย ๆ อย่างพุ่งเข้ามาพร้อมกัน ตัวของเราตอบสนองกับเรื่องนี้อย่างไร ? บางคนก็อาจจะจัดการกับงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน เพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่างานมีความคืบหน้า บางคนก็อาจจะผัดวันประกันพรุ่ง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต นั่งเคลียร์งานเก่า และทิ้งงานยาก ๆ ไว้ทำจนนาทีสุดท้าย ซึ่งถ้าเราเชื่อตามทฤษฎีกินกบ หรือ “Eat the Frog!” การตอบสนองต่องานใน 2 รูปแบบข้างบน ถือว่าเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ถูกต้อง เพราะมันมีโอกาสสูงที่จะส่งผลเสียต่อเป้าหมายและความสำเร็จของงาน และยังถือว่าเรายังจัดลำดับความสำคัญได้ไม่ดีพอ แล้วทฤษฎีกินกบ คืออะไร และจะช่วยให้เรา Productive ขึ้นได้อย่างไร ? THE BRIEFCASE จะสรุปให้ฟัง..
15 ส.ค. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.