"Brownout" ภาวะหมดใจในการทำงาน ที่รุนแรงกว่า Burnout

หลาย ๆ ครั้งที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงาน แต่เคยถามตัวเองไหมว่า แท้จริงแล้วอะไรคือสาเหตุ ที่ทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายและไม่มีความสุข ? หลายคนอาจคิดว่านี่เป็นอาการ Burnout Syndrome หรือภาวะหมดไฟ ที่เกิดจากการทำงานหนักมากเกินไป แต่ความจริงแล้วอาจไม่ใช่แบบนั้น เพราะนี่อาจเป็นอาการของ “คนหมดใจ” ต่อการทำงานให้กับองค์กร หรือที่เรียกว่าภาวะ “Brownout Syndrome” ซึ่งหากบริษัทปล่อยให้พนักงานอยู่ในสภาวะ “Brownout” ต่อไปนาน ๆ ก็อาจไม่ต่างอะไรกับคนเป็นโรคมะเร็ง ที่ไม่แสดงอาการ จนสุดท้ายก็ไม่สามารถทำการรักษาได้ทันเวลา
2 มิ.ย. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.