"Brownout" ภาวะหมดใจในการทำงาน ที่รุนแรงกว่า Burnout

หลาย ๆ ครั้งที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงาน แต่เคยถามตัวเองไหมว่า แท้จริงแล้วอะไรคือสาเหตุ ที่ทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายและไม่มีความสุข ? หลายคนอาจคิดว่านี่เป็นอาการ Burnout Syndrome หรือภาวะหมดไฟ ที่เกิดจากการทำงานหนักมากเกินไป แต่ความจริงแล้วอาจไม่ใช่แบบนั้น เพราะนี่อาจเป็นอาการของ “คนหมดใจ” ต่อการทำงานให้กับองค์กร หรือที่เรียกว่าภาวะ “Brownout Syndrome” ซึ่งหากบริษัทปล่อยให้พนักงานอยู่ในสภาวะ “Brownout” ต่อไปนาน ๆ ก็อาจไม่ต่างอะไรกับคนเป็นโรคมะเร็ง ที่ไม่แสดงอาการ จนสุดท้ายก็ไม่สามารถทำการรักษาได้ทันเวลา
2 มิ.ย. 2021

Hustle Culture วัฒนธรรมคลั่งงาน ที่ทำให้หลายคน หมดไฟ

คำว่า Hustle หากแปลตรงตัว ก็จะหมายถึง การเร่งรีบ หรือความกระฉับกระเฉง ส่วน Hustle Culture หรือ วัฒนธรรมแห่งความเร่งรีบ กระตือรือร้น ซึ่งพอเรานำมาพูดสะท้อนในเรื่องของการทำงาน ก็จะเป็นในลักษณะของ “วัฒนธรรมการคลั่งไคล้ในการทำงาน” ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ของลักษณะองค์กรที่มี Hustle Culture สูง คือ - พนักงานทุกคนมีระยะเวลาทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์เกินเวลาที่กำหนด เช่น เวลาทำงานปกติ เฉลี่ยจะอยู่ที่ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่สำหรับในองค์กรนั้น ๆ ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงาน อาจสูงมากถึง 50-55 ชั่วโมง
30 พ.ค. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.