Tag: Business Model Canvas

<ผู้สนับสนุน> BUSINESS MODEL CANVAS โมเดลที่ช่วยสร้างนวัตกรรม

<ผู้สนับสนุน> BUSINESS MODEL CANVAS โมเดลที่ช่วยสร้างนวัตกรรม

ทุกคนคงเข้าใจว่า ธุรกิจสำเร็จได้จำเป็นต้องมีนวัตกรรม
แต่หลายครั้งหลายคนไม่กล้าสร้างนวัตกรรมเพราะกลัวความล้มเหลว
แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ก็อาจจะล้มเหลวอยู่ดี
แล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ